S1.1 Stanovy či jiný ustavující dokument

V dokumentu je definován účel spolku právnické osoby, který zahrnuje provozování lesního klubu / lesní mateřské školy nebo poskytování předškolního vzdělávání.

V případě zapsaného spolku to jsou stanovy, školská právnická osoba má zakládací smlouvu nebo listinu podle toho, kdo ji zřizuje. V případě spolků a ústavů, které si zřizují školskou právnickou osobu, se používá zřizovací listina.


Dále v této kapitole