S11. Nouzové a havarijní situace

Organizace vědomě pracuje s riziky a jejich vzdělávacím přínosem. Má písemně popsány nouzové a havarijní situace, ke kterým může dojít, a postup při jejich řešení. Všichni pracovníci jsou s tímto dokumentem seznámeni. LMŠ/LK vede evidenci úrazů. Má sjednáno úrazové
a škodové pojištění. Pracovníci absolvovali kurz první pomoci. Tento kurz obnovují nejméně 1× za dva roky. Mají vždy k dispozici lékárničku a nabitý mobilní telefon se všemi potřebnými kontakty.

S jakými riziky se můžete setkat v místě zázemí vaší LMŠ/LK a v jejím okolí? Víte, jak byste postupovali, kdyby došlo ke krizové situaci? Máte vyjasněné role v případě nenadálé krizové situace (kdo poskytuje první pomoc, kdo se stará o děti, kam jít atd.)? Umějí pracovníci poskytnout první pomoc? Kdo kontroluje doplnění lékárničky? Máte lékárničku vždy při ruce? Kdo má na starosti, aby byl telefon vždy nabitý a byly v něm kontakty na všechny rodiče
a důležité subjekty? Máte kontakt na správce lesa? Víte, co je přínosem Knihy úrazů? Má organizace sjednáno úrazové a škodové pojištění? Kde by LMŠ/LK našla ochranné zázemí např. v případě povodně či déletrvajících mrazů? Umíte popsat svoji pozici v terénu vzhledem k dojezdu záchranné služby? 


Dále v této kapitole