S3.6 Práce s předškoláky

Školka má dané postupy práce s dětmi v posledním ročníku před nástupem do ZŠ, sleduje školní zralost a připravenost dětí, v případě lesních klubů spolupracuje s LMŠ nebo MŠ, do které jsou děti zapsány k povinnému předškolnímu roku. LMŠ/LK spolupracuje se školským poradenským zařízením – ví, jaké zařízení doporučit rodičům dítěte pro diagnostiku školní zralosti a připravenosti. (viz 3.8)


Dále v této kapitole