S11.12 Požárněbezpečnostní řešení staveb

Dokument, ve kterém jsou podrobně popsána preventivní protipožární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, případně jiné bezpečnostní a technicky zaměřené informace.


Dále v této kapitole