S2. Dokumentace o výchově a vzdělávání dětí

Školka vede evidenci dětí a jejich individuálních potřeb. Přitom postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, resp. GDPR. Školka svou práci s dětmi a její přípravu dokumentuje. 


Dále v této kapitole