S4.3 Provozní a školní řád

Obsah shodný s S1.3, S3.2 a S9.4.

Provozní řád je dokument upravující procedurální a provozní podmínky, práva a povinnosti školy/klubu a rodičů. Popisuje zázemí, vnitřní pravidla týkající se komunikace a spolupráce (např. otázku včasných příchodů, placení příspěvků či školného, povinnost rodičů účastnit se společných brigád), určuje sankce za nedodržení pravidel, definuje role a vzájemné vztahy, obsahuje stručný popis vzdělávacího programu a denního rytmu. Může se částečně prolínat
s ŠVP. Součástí provozního řádu je také sanitační řád – dokument, který stanoví, kdo, kdy
a jak uklízí prostory školky.

Školní řád upravuje podmínky vzdělávání, jeho součástí jsou pravidla školy/klubu, pravidla přijetí a docházky dítěte, popis organizace vzdělávání. 


Dále v této kapitole