Co jsou to „Standardy kvality lesních MŠ a klubů“?

Cílem Standardů kvality je zaručit dětem, jejich rodičům, pracovníkům lesních MŠ a klubů
a orgánům státní správy určitou kvalitu práce v lesní MŠ a klubech. Otázka jejich závaznosti byla diskutována v rámci fokusních skupin Skupiny pro kvalitu a dále v širším kruhu na členských schůzích Asociace lesních MŠ. Standardy kvality se dělí na procedurální, personální a provozní. Procedurální standardy určují srozumitelná a jasná pravidla práce LMŠ/LK ve vztahu k dětem, jejich rodičům a veřejnosti. Personální standardy jsou zaměřeny na pracovníky organizace a na jejich profesní rozvoj. Provozní standardy popisují provozní předpoklady pro zajištění dobré kvality práce v LMŠ/LK. Zahrnují také způsoby jejího vyhodnocování.

Naplnění Standardů kvality a splnění kritérií pro vstup do rejstříku MŠMT jsou vzájemně prostupné parametry, přičemž obsah standardů je více orientován na proces a osobnost průvodce. Ověření Standardů kvality by mělo být pro školky plánující vstup do rejstříku závazné a prioritní.

 

„Certifikace před vstupem do rejstříku mi přijde jako dobrý nápad. My to bohužel nestihli a teď nevíme, co dřív. Až doděláme revizi ŠVP, chceme žádat o proces certifikace, ale teď jsme zavaleni prací.”  ~ B. D.


Dále v této kapitole