S4. Zpětná vazba rodičů ke kvalitě činnosti

LMŠ/LK vytváří příležitosti pro přijímání zpětné vazby od rodičů. Pozitivní i negativní zpětné vazby od rodičů vyhodnocuje. Má písemně zpracována pravidla pro vyřizování negativní zpětné vazby. Podle těchto pravidel postupuje.

Je rodičům jasné, jakým způsobem dávat školce zpětnou vazbu? Je jasné, na koho se se zpětnou vazbou obracet? Má školka pravidla pro vyřizování negativní zpětné vazby ke kvalitě své práce? 


Dále v této kapitole