S2.10 Kniha úrazů

Smyslem tohoto kritéria je přesně a srozumitelně předat informaci o úrazu dítěte jeho zákonným zástupcům. Slouží jako podklad pro další zpracování vyhodnocení rizika. Bývá použit pro řešení pojistné události.

Do knihy píšeme úrazy, které vyžadovaly ošetření pracovníkem lesní mateřské školy / lesního klubu (oděrka, tříska, říznutí nožem),
a samozřejmě zaznamenáváme úrazy, které vyžadovaly lékařské ošetření. Rovněž je potřeba evidovat události, jejichž následky se mohou projevit později (bolení břicha, hlavy, neobvyklé chování dítěte, pády, úder do hlavy, zranění oka, klíště). Převzetí informace o úrazu či události si vždy necháme potvrdit podpisem rodiče.

Lesní mateřská škola je povinna postupovat dle vyhlášky 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Doporučujeme používat předtištěné formuláře SEVT nebo formuláře vytvořené ve spolupráci s pracovníkem BOZP.


Dále v této kapitole