S3.1 Etický kodex pedagoga lesní MŠ

Etický kodex vznikl současně se Standardy kvality. Je to dokument definující roviny vztahů, do nichž pedagog vstupuje, a možné rizikové body, které je dobré si předem ujasnit.

Zabývá se otázkami, co je správné a co může být problematické, ale neříká přímo, co je povoleno a zakázáno.

Každá LMŠ / každý LK může adaptovat již existující Etický kodex vytvořený Asociací lesních MŠ nebo se jím nechat inspirovat k tvorbě svého vlastního. I dodržování Etického kodexu by mělo být předmětem evaluace. Etický kodex může být jedním z hodnoticích kritérií S8.1 Kritéria pro vyhodnocování a sebevyhodnocování.

Etický kodex najdete v přílohách Průvodce Standardy kvality.


Dále v této kapitole