S12.3 Zpráva o naplňování Standardů kvality od Skupiny pro kvalitu při ALMŠ

Hodnocení dle kritérií Standardů kvality provede sama LMŠ / sám LK před samotnou certifikací dle Standardů kvality LMŠ/LK, aby si ověřily, zda jsou skutečně připraveny tímto procesem projít.


Dále v této kapitole