S11.1 Dokument vyhodnocení rizik a přínosů

Dokument o vyhodnocení rizik a přínosů je dokument, kterým písemně popíšete a vyhodnotíte rizika a jejich závažnost, ale také vzdělávací potenciál situace a možný přínos. Dokument
o vyhodnocení rizik by měl zpracovávat společně celý tým a pravidelně jej aktualizovat.

K vyhodnocení rizik slouží např. tabulka: Risk Benefit Analýza viz přílohy. Vypracované vzory najdete v Infobalíčku.


Dále v této kapitole