Úvod

Než uvedeme kritéria, která popisují, jak vypadá dobrá a profesionální lesní školka, podívejme se na rámec vzdělávání, ve kterém se pohybujeme. Jsme denně venku, za každého počasí. Máme minimální zázemí. Jaká je vaše odpověď, když se vás lesní školkou nedotčený kolemjdoucí zeptá: „Proč to děláte?“ S odpovědí nám může pomoci celosvětově uznávaný koncept vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), který vysvětluje hlubokou smysluplnost naší práce v lesních školkách. Tento náhodný kolemjdoucí možná bydlí nedaleko. A je rád, že zase po dlouhé době vidí děti venku, nebo je tím naopak vystrašen, protože to už přece dnes nejde. Co se stalo? V odborných kruzích mnohaoborového udržitelného rozvoje je nejčastěji zmiňovaným „viníkem” urbanizace. Přesun lidí do měst a s tím do interiérů (nejčastěji budov a automobilů) přinesl novou kulturu života více než 50 % celosvětové populace. Lesní školky představují reakci na urbanizaci. Vracejí dětem svět. Umožňují jim zažít, jak svět funguje
v základním nastavení, v jednoduchosti a kráse, která přes okno auta není vidět.

Abychom to mohli dělat, je potřeba umět sobě i okolí odpovědět na onu otázku kolemjdoucích: „Proč to děláte?” Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj odpovídá následovně:

1. Dítě potřebuje sociální vazby – přehledné, bezpečné. Proto je v lesních školkách jen 15 dětí a vždy dva dospělí. Sociální pilíř udržitelného rozvoje vyzdvihuje komunity. Ty jsou bytostnou součástí provozu lesní školky.

2. Dítě potřebuje zažít, co jsou základní zdroje a jak s nimi hospodařit. Ať je to voda, půda, nebo vzduch – to nejsou samozřejmé věci. Jsou to základy života, které v supermarketu mají podobu čísel a hezkých obrázků. Dalším čím dál cennějším zdrojem je čas. V lesní školce plyne jinak. Řídí se počasím a rytmem ročních období v přímé souvislosti se vzdělávacím programem. Čas je vidět v souhře proměn přírody a v pravidelném rytmu dne školky. Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje má v lesních školkách bytelné základy v jednoduchosti vybavení, vědomé skromnosti a rytmu.

3. Dítě navazuje vztah se životním prostředím. Děti z lesních školek mají svá oblíbená místa, vědí, kde je v létě chladivý stín u potoka, jaký kmen stromu už je tak ztrouchnivělý, že z něj lze dolovat materiál na výrobu stromové kávy, ocení krásu lesklého kamínku po dešti. Děti tato místa budou ctít jako svůj domov. Ekologický pilíř udržitelného rozvoje má za cíl propojovat svět přírody a člověka, protože vzájemná závislost a její křehkost jsou často přehlíženy.
V lesních školkách nejsou tyto dva světy oddělené. A to je dnes skutečně vzácná zkušenost.

Když dokážeme pojmenovat smysl naší práce, druhým krokem je vysvětlit, „jak to děláme”.
O tom jsou Standardy kvality. Když je naplňujeme, můžeme s klidným svědomím říci, že to děláme profesionálně a kvalitně. Lesní školky mohou být hrdé, že vědí, k čemu směřují. Umějí pojmenovat, jak to vypadá, když se jim jejich práce, ať už v týmu, s dětmi, nebo jako organizaci, daří. Standardy kvality si české a moravské lesní školky vytvořily samy pro sebe – protože na začátku v té cestě do neznáma nikdo nevěděl, kam směřuje. Teď to díky průkopníkům víme
a po čtyřech letech od vzniku Standardů vidíme, že to funguje. Každá certifikovaná lesní školka vám řekne, že se splněním Standardů posunula ke stabilitě. Vědí proč a jak. A to vám s díky za vše, co pro to děláte, přejeme!


Dále v této kapitole