S7.2 Osvědčení o studiu

Alespoň jeden člen týmu, který je skutečně přítomen ve výuce a je zodpovědný za výchovně-vzdělávací proces, může doložit, že má ukončené či probíhající vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.). ALMŠ doporučuje, aby přinejmenším jeden pedagog měl kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) a aby se všichni, kdo přímo pracují s dětmi, intenzivně vzdělávali
v oblasti předškolní pedagogiky (např. dlouhodobé pedagogické semináře). ALMŠ vnímá celoživotní vzdělávání jako nezbytný předpoklad vědomé pedagogiky.


Dále v této kapitole