S12.1 Interní zpětná vazba

  • Kritéria pro sebevyhodnocování a vyhodnocování
  • Týmové vyhodnocování organizace jako celku (např. SWOT analýza)
  • Vyhodnocování naplňování ŠVP
  • Sebehodnotící zpráva o naplňování Standardů kvality
  • Sebevyhodnocování a vyhodnocování pracovníků
  • Zápisy z porad

Více v kapitole S1.2.3 Evaluační činnost školy.


Dále v této kapitole