S7.4 Adresář školských poradenských pracovišť

Obsah shodný s S3.8.

Školka má a používá adresář školských poradenských pracovišť (PPP, SPC) a dalších odborníků (dětského psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, pediatra, fyzioterapeuta atd.).

Adresář externího multidisciplinárního týmu dokládá, že pracovníci LMŠ/LK mají možnost konzultovat vývoj dítěte, mají se na koho obrátit, např. na SPC, PPP, logopeda, fyzioterapeuta, lékaře.

Důležité! V komunikaci s rodiči postupujte velice diskrétně a citlivě, zejména při sdělování důvodů, proč dítě doporučujete odeslat do školského poradenského pracoviště. Zároveň buďte důslední. Pokud jste již ve spolupráci vyčerpali všechny vám známé možnosti intervence a stav dítěte se nezměnil, vyhledejte pomoc. Využívejte kolegiálního poradenství nebo supervizních skupin. 


Dále v této kapitole