S2.2 Třídní kniha

Třídní kniha je jedním ze stěžejních dokumentů. Díky záznamům o průběhu výchovně-vzdělávacího procesu je možné tento proces vyhodnocovat. Záznamy musejí odpovídat integrovaným blokům a ŠVP. V zápisech je možné sledovat, zda se naplnily plány a představy, jaké byly aktuální potřeby dětí, jaká byla dynamika skupiny apod. LMŠ používají třídní knihu standardizovanou, lesní klub si ji může vytvořit sám.


Dále v této kapitole