S2.3 Evidenční list

Evidenční list obsahuje informace o dítěti, jeho zdravotním stavu a individuálních potřebách. V průběhu docházky dítěte se do něj dále zaznamenávají důležité informace. Slouží mimo jiné ke sledování vývoje dítěte.

Lesní mateřská škola má povinnost vést podrobné záznamy ve školní matrice.

Vzor evidenčního listu naleznete v Infobalíčku.


Dále v této kapitole