S1.5 Prezentace veřejnosti – webové stránky

Obsah shodný s S6.1.

Webové stránky slouží k prezentaci LMŠ/LK široké veřejnosti, tj. nejen potenciálním zájemcům o vzdělávání. Mohou sloužit jako primární zdroj informací pro státní správu, místní komunitu, potenciální dárce a podporovatele. Měly by obsahovat:

  • představení školky, poslání a cíle;
  • informace o fungování školky a kontakt, kde se lze o školce dozvědět více;
  • aktuální informace;
  • volitelně: informační materiály ke stažení, blog, odkazy na články apod.

Sociální sítě, nejčastěji Facebook, jsou z hlediska standardů kvality nepovinným parametrem. Mohou být použity jako cesta propagace nebo také jako platforma pro sdílení informací rodiči školky (např. uzavřená skupina).


Dále v této kapitole