S12. Zvyšování kvality činnosti

Lesní mateřská škola / lesní klub pravidelně nejméně jednou ročně vyhodnocuje, zda je její práce na úrovni jednotlivců i organizace jako celku v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami. Využívá k tomu interní a externí zpětné vazby. Závěry z porad mají písemnou formu.

Jakou formu vyhodnocování používáte na úrovni pracovníků? Jakou na úrovni organizace jako celku? Co je přínosem vyhodnocování naplňování ŠVP? Jak často vyhodnocujete? Je to dostatečně často? Kdo všechno může vaší školce dát zpětnou vazbu? Co je přínosem písemných závěrů z porad?


Dále v této kapitole