S1. Cíle a podmínky vzdělávání

LMŠ/LK má definované poslání, výchovně-vzdělávací cíle, zásady provozu a poskytování služeb. Tyto informace jsou písemně zpracovány ve Školním vzdělávacím plánu (ŠVP) a jsou veřejně přístupné. Výchovně-vzdělávací cíle jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). K oslovení určité cílové skupiny slouží zejména webové stránky, ale také další média.


Dále v této kapitole