S3.3 Pravidla

Zde jsou myšlena pravidla týkající se dílčích a pro školku specifických záležitostí, například: pravidla práce s nožem, pravidla pobytu na zahradě, pravidla pohybu u ohně. Měla by být veřejně přístupná – nástěnka, interní stránky pro rodiče apod. Mohou však být i nepsaná, týkají-li se dětí, které neumějí číst, nebo mohou mít podobu piktogramů. Důležité je, aby je znali všichni průvodci a přistupovali shodně k jejich dodržování (tj. písemná forma je myšlena pro dospělé).

 

Vzory pravidel pro různé příležitosti naleznete v Infobalíčku.


Dále v této kapitole