Práce s Průvodcem Standardy kvality

Po úvodní části, kde jsou vymezeny základní pojmy, následuje část věnovaná Standardům kvality. Kritérií standardů kvality je v souhrnu dvanáct. Každý standard je představen definicí, doprovázen pomocnými otázkami k lepšímu porozumění a výčtem dokumentů, které slouží k ověření jeho naplňování. Jejich pořadí odpovídá posloupnost uvedení v definici standardu. Povinné dokumenty jsou uvedeny ve Zprávě o naplňování Standardů kvality LMŠ (sebehodnotící/hodnotící zpráva). Ostatní položky jsou nepovinným kritériem, jehož uvedení má pouze podpůrnou funkci.

V závěru Průvodce Standardy kvality se nachází část věnovaná vyhodnocování standardů kvality. Přílohy tvoří formulář sebehodnotící/hodnotící zprávy (Zpráva o naplňování Standardů kvality LMŠ) s přehlednou tabulkou všech povinných dokladů standardů kvality a vzor Certifikátu kvality.

Průvodce Standardy kvality doplňuje Infobalíček zkušeností a materiálů k založení
a provozu lesní mateřské školy 
vydaný ALMŠ aktualizovaný v roce 2018. V něm naleznete mnoho užitečných vzorů pro tvorbu klíčových dokumentů. Dalším doplňkem je vzorový Etický kodex pedagoga LMŠ/LK, který vznikl současně se Standardy kvality lesních MŠ v roce 2014.


Dále v této kapitole