S3.8 Adresář školských poradenských pracovišť

Obsah shodný s S7.4.

Školka má a používá adresář školských poradenských pracovišť (PPP, SPC) a dalších odborníků (dětského psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, pediatra, fyzioterapeuta atd.).

Důležité! V komunikaci s rodiči postupujte velice diskrétně a citlivě, zejména při sdělování důvodů, proč dítě doporučujete odeslat do školského poradenského pracoviště. Zároveň buďte důslední. Pokud jste již ve spolupráci vyčerpali všechny vám známé možnosti intervence a stav dítěte se nezměnil, vyhledejte pomoc. Využívejte kolegiálního poradenství nebo supervizních skupin. 


Dále v této kapitole