S2.6 Portfolia dětí

Portfolio můžeme definovat jako uspořádaný soubor prací dítěte shromážděný za určité období, který poskytuje informaci o pracovních výsledcích dítěte, průběhu vzdělávání a jeho vývoji. Informace slouží dítěti, rodičům a učitelům. Zásadní je, že to není jen složka s produkty, archivace není samoúčelná. Portfolio nejsou jen desky s výkresy. Portfolio slouží k tomu, abychom měli hmatatelný materiál, který využijeme k reflexi vývoje dítěte. Tato reflexe obvykle probíhá za přítomnosti rodičů a její záznam je součástí portfolia. Důležité jsou také např. zapsané komentáře dětí k jednotlivým produktům. Komentáře a předem stanovené vlastnosti produktů lze poté porovnávat v čase (např. vývoj dětské kresby).

Doporučujeme k nastudování knihu Jak vést portfolio od Jany Kratochvílové.


Dále v této kapitole