S7.1 Organizační řád (personální struktura a odpovědnosti)

Obsah shodný s S4.1, S10.1 a S11.8.

Školka má jasně definovanou organizační strukturu, z níž je jasné, kdo ve školce pracuje
a jakou zastává roli.

Organizační řád je veřejný dokument. Rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni se všemi členy týmu a jsou předem informováni o každé chystané změně nebo způsobu řešení nenadálé události (např. dlouhodobé pracovní neschopnosti učitele).

Jednotliví členové týmu mají ve smlouvě písemně definovanou náplň práce. Každý zaměstnanec je seznámen před nástupem do zaměstnání s tím, za co a v jakém rozsahu nese zodpovědnost. Součástí organizačního řádu je i popis, jak jednotlivé role komunikují mezi sebou, jak si předávají informace atd. Doporučujeme vypracovat formou grafu apod.

V Infobalíčku naleznete zajímavé vzory organizačních řádů.


Dále v této kapitole