S11.2 Dokument o postupu při nouzových a havarijních situacích – krizový plán

Krizový plán popisuje postup v případě, že nastane nějaká krizová situace, tedy něco, čemu se pomocí vyhodnocení rizik a přínosů snažíme vyhnout. Je dobré k němu přistupovat tak, že nejprve se všemi členy týmu sestavíte seznam situací, ze kterých máte strach.

Tento dokument by měl vzniknout společnou prací celého týmu! Nedoporučujeme jej kopírovat od jiných školek a upravovat!

Můžete postupovat podle osnovy níže:

  • Zdravotní oblast – úraz, smrt, náhlé onemocnění;
  • Ztráta dítěte;
  • Živelní pohromy (požár, povodeň, záplava);
  • Vandalismus, vloupání, útok cizí osoby, útok zvířete (psa);
  • Nepříznivá povětrnostní situace (náledí, kalamita);
  • Logistické komplikace (např. autonehoda pedagoga nebo rodiče na cestě do školky, náhlá pracovní neschopnost, pozdní příchod rodiče, nevyzvednutí dítěte rodičem);
  • Paraziti, epidemie, nemoci;
  • Komunikace s médii a rodičovskou komunitou v krizové situaci včetně jména osoby pověřené touto komunikací.

Krizový plán musí obsahovat všechny důležité kontakty (rodiče, policie, ambulance, toxikologie, hasiči).


Dále v této kapitole