Skupina pro kvalitu

Skupina pro kvalitu při Asociaci lesních MŠ se skládá ze zkušených odborníků, pedagogů a koordinátorů fungujících lesních MŠ. Podmínkou toho, aby se někdo mohl stát právoplatným členem Skupiny pro kvalitu, je naplnění Standardů kvality ve vlastní organizaci.

Při výběru členů Skupiny pro kvalitu je zohledněno regionální kritérium. Zástupci jsou jmenováni a odvoláváni Radou ALMŠ. Jejich funkční období se shoduje s dobou platnosti Certifikátu kvality jejich organizace.

Členové Skupiny pro kvalitu Asociaci vyhodnocují splnění kritérií Standardů kvality členskými školkami, které si požádají o certifikaci, a udělují Certifikát kvality. Ve vztahu k dokladům členských lesních MŠ, ke kterým získají přístup, podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Členové Skupiny pro kvalitu se dále vzdělávají v oblastech, které Standardy kvality popisují.

Práce ve Skupině pro kvalitu není honorována. Samotný proces certifikace je financován členskou školkou, která si o certifikaci zažádala.

Aktuální složení Skupiny pro kvalitu a kontakty na její členy najdete na webových stránkách ALMŠ.


Dále v této kapitole