S3.5 Pedagogické přípravy

Obsah shodný s S2.8

Školka má vyjasněný postup, jak probíhá příprava programu. Příprava vychází z integrovaných bloků ŠVP. Za optimální považujeme písemně vedené záznamy dostupné všem členům týmu. Např. měsíční či týdenní plány, které jsou známy pedagogům i rodičům.

V týmu jsou jasně dané kompetence, kdo je za co zodpovědný (přípravy, realizace, ověření).


Dále v této kapitole