S11.10 Domluvené ochranné zázemí

Náhradním ochranným zázemím se myslí jiné záložní zázemí pro případ, že by nebylo možné využít vaše běžné zázemí, např. z důvodu živelní pohromy, povětrnostní situace nebo z jiného logistického či bezpečnostního důvodu. Může to být např. fara, hasičská zbrojnice, sokolovna, školní družina apod.

Doporučujeme písemnou dohodu o možnosti využití náhradního zázemí.


Dále v této kapitole