S2.9 Záznamy o rozvoji klíčových kompetencí dětí

Obsah shodný s S3.7.

Rozvoj kompetencí dítěte je základním cílem vzdělávání. Proto dává smysl, aby si školka ověřovala, zda a v jaké míře se jí daří tento cíl plnit. Je velký rozdíl mluvit s rodiči o tom, co si myslíme, že obecně přírodní pedagogika rozvíjí, a co jsme si sami ověřili, že v našem ŠVP funguje. Z toho také plyne, že pokud se při vyhodnocení ukáže, že dítě nějakou oblast nerozvíjí, dáme mu patřičnou podporu – to je profesionální přístup pedagoga, který zná možnosti dítěte, tvoří vzdělávací nabídku a dokáže v podmínkách LMŠ/LK různým dětem nabídnout různé činnosti tak, aby se rozvíjely všestranně, a zároveň přistupovat s respektem k jejich odlišným potřebám. LMŠ/LK by měly vést o dětech písemnou dokumentaci, která zachycuje vývoj dětí v průběhu docházky do školky. Ideální je, když má každé dítě dokument, který zachycuje jeho vývoj. Tyto záznamy sledující rozvoj klíčových kompetencí dětí jsou podkladem pro evaluaci (S1.2.3) výchovně-vzdělávacího procesu a vývoje dítěte. Ke sledování klíčových kompetencí dětí používá škola hodnoticí kritéria (záznamové tabulky, přehledy apod.).

Minimálně jednou za půl roku je vhodné s výstupy hodnocení seznámit rodiče na individuální schůzce.


Dále v této kapitole