S10. Finanční udržitelnost

LMŠ/LK má finanční řízení. Rozpočet je vypracován na minimálně jeden školní rok dopředu. Rozpočet je z dlouhodobého hlediska vyrovnaný.

Kdo je odpovědný za finanční management projektu? Má organizace vyrovnaný rozpočet, aby byla schopna zajistit dlouhodobý stabilní provoz? Jaké jsou finanční zdroje? Je v případě investičních výdajů jasná jejich návratnost?


Dále v této kapitole