S10.4 Výroční zpráva a účetní závěrka

Obsah shodný s S6.3.

Výroční zprávu musí povinně zpracovávat pouze některé subjekty. Povinnost stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a to zejm. §18, 20 a 21.

Nicméně výroční zprávu může školka využít právě i k informování o své činnosti, k propagaci a fundraisingu.  


Dále v této kapitole