S2.7 Zápisy z pedagogických porad

Doporučujeme písemně vedené záznamy dostupné všem členům týmu. Je možné využít např. sdílené dokumenty (např. Google disk). Ředitel LMŠ/LK je zodpovědný za to, že tým naplňuje ŠVP. Pedagogické schůzky jsou nejčastěji místem, kde se tato otázka řeší. Písemný záznam proto slouží k tomu, aby bylo možné po školním roce vyhodnotit, co v ŠVP fungovalo a jak,
a případně jej pro další školní rok revidovat. Totéž platí pro další procesy probíhající ve školce. Školka je živý organismus, stále se vyvíjí. Plány je vhodné zaznamenat a po čase vyhodnotit, potvrdit si jejich správnost nebo je revidovat.


Dále v této kapitole