S10.6 Smlouva o výchově a vzdělávání

Shodný obsah s S1.4.

Školka má se zákonnými zástupci dětí písemně uzavřenou dohodu o podmínkách a pravidlech výchovy a vzdělávání dítěte. Podle těchto pravidel postupuje. Smlouva jasně definuje vzájemná práva a povinnosti školky a rodičů (popř. jiných zákonných zástupců dítěte).

V Infobalíčku naleznete mnoho užitečných dokumentů, např. smlouvu o docházce do LMŠ/LK, přihlášku ke členství, rámcový vzdělávací program a mnoho dalších.


Dále v této kapitole