S7. Personální zajištění

LMŠ/LK má písemně stanovenou personální strukturu. Je schopna popsat kvalifikační
a osobnostní předpoklady zaměstnanců. V lesní mateřské škole (LMŠ) se personální zajištění řídí zákonem o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) a všichni pracovníci mají patřičnou kvalifikaci nebo si ji doplňují. V lesním klubu (LK) má alespoň jeden praktikující pedagog kvalifikaci pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) nebo ukončil či je frekventantem akreditovaného vzdělávacího kurzu pro pedagogy, který organizuje ALMŠ. Se skupinou maximálně 16 dětí pracují vždy 2 osoby odpovědné za výchovně-vzdělávací proces.

Je jasné, kdo má v týmu jaká oprávnění a povinnosti? Je při přijímání zaměstnanců jasné, koho hledáte? Má alespoň jeden člen pedagogického týmu potřebné vzdělání? Pracují se skupinou dětí vždy 2 osoby odpovědné za výchovně-vzdělávací proces?


Dále v této kapitole