S5.2 Akce pořádané školkou

Školka může pořádat následující akce podporující zdravý komunitní život (sociální aspekt udržitelného rozvoje) a budovat dobré vztahy se svým okolím:

  • brigády
  • výlety
  • slavnosti
  • přednášky otevřené veřejnosti
  • jarmarky a benefice

Dále v této kapitole