S5.3 Akce pro zaměstnance

Celoživotní vzdělávání

LMŠ/LK vnímá vzdělávání jako celoživotní proces a podporuje své zaměstnance v účasti na seminářích, exkurzích atd., přičemž aktivně využívá vzdělávací nabídky ALMŠ.

Hospitace v jiných LMŠ/LK/MŠ a podobně

LMŠ/LK nabízí svým průvodcům aktivity, které prohlubují partnerství a spolupráci s podobně zaměřenými institucemi.


Dále v této kapitole