S6.2 Schůzky s rodiči

Obsah shodný s S4.4.3.

Schůzky s rodiči (třídní schůzky) slouží nejen k předávání informací, ale také k získávání zpětné vazby a společnému procesu rozhodování. Doporučujeme pořádat schůzky s rodiči minimálně 3x ročně, vedle toho ještě jednu zvláštní schůzku s nově nastupujícími rodiči před začátkem školního roku.


Dále v této kapitole